Beschermingsbewindvoering

Indien u zelf lichamelijk en/of geestelijk niet meer in staat bent uw geldzaken te regelen dan kan een bewindvoerder u daar mee helpen.  Beschermingsbewind is bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt er voor dat anderen geen misbruik kunnen maken van uw situatie.

De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder het bewind is gesteld. Onder ‘ beheren’ wordt verstaan, goed zorg te dragen voor de instandhouding van de onder bewind gestelde goederen en de normale exploitatie daarvan, alsmede het voeren van een administratie daarover. De onderbewind gestelde persoon blijft handelingsbekwaam, dit houdt in dat de persoon bekwaam is tot het verrichten van rechtshandelingen. Degene die onderbewind is gesteld kan niet meer zelfstandig beslissen over de goederen die onder bewind staan. Indien de betrokkene hierover wil beschikken is er toestemming nodig van de bewindvoerder.

Om als bewindvoerder aan de slag te kunnen zal de kantonrechter deze moeten benoemen.

Voordat bewindvoering wordt aangevraagd komt een medewerker van Omnes Bewindvoerder eerst bij u langs voor een intakegesprek. Mocht een ieder akkoord gaan met het aanvragen van het bewind dan kunnen de benodigde formulieren worden ingevuld en naar de rechtbank worden gestuurd.

De werkzaamheden die de bewindvoerder verricht zijn:

  • Het op orde brengen en houden van de financiële administratie;
  • Het opstellen van een budgetplan;
  • Het uitvoeren en beheren van de inkomsten en uitgaven;
  • De maandelijks administratieve overzichten verzorgen/post doorsturen;
  • De noodzakelijke verzekeringen aanvragen;
  • De eventuele schulden in kaart brengen en een passende oplossing zoeken;
  • De aanvragen zorg-, huurtoeslag en kindgebonden budget verzorgen;
  • De jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting verzorgen;
  • Jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Omnes Bewindvoering ondersteunt u graag hiermee.