Budgetbeheer

Wanneer u nog goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar u vergeet regelmatig te betalen, of u betaalt teveel andere rekeningen waardoor te weinig geld overblijft voor uw vaste lasten, dan kan budgetbeheer een prima oplossing zijn. Budgetbeheer laat zich het beste omschrijven als het overzichtelijk maken van uw financiële positie, deze te stabiliseren en waar mogelijk te verbeteren.

Budgetbeheer is voor een duur van minimaal zes maanden en op basis van een overeenkomst tussen u en Omnes Bewindvoering die ieder moment op te zeggen is (opzegtermijn is 1 maand). Er is dus geen toestemming van de kantonrechter nodig.

Er zijn 2 vormen van support:

Support 1

Onderstaande werkzaamheden zullen bij support 1 voor u worden verricht:

 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • opstellen van een budgetplan
 • openen van een beheerrekening door/met u
 • het betalen van vaste lasten
 • weekgeld overmaken naar de door uzelf geopende bankrekening
 • mutatieoverzicht maken en naar u toesturen

Support 2

Indien wenselijk is het naast het budgetbeheer ook mogelijk eventuele schulden in kaart te brengen en betalingsregelingen met uw schuldeisers te treffen.

Onderstaande werkzaamheden zullen bij support 2 voor u worden verricht:

 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • betalingsregelingen treffen met uw schuldeisers
 • opstellen van een budgetplan
 • openen van een beheerrekening door/met u
 • het betalen van vaste lasten
 • weekgeld overmaken naar de door uzelf geopende bankrekening
 • voor u sparen/reserveren  indien uw inkomsten dat toelaten
 • mutatieoverzicht maken en naar u toesturen

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Omnes Bewindvoering ondersteunt u graag hiermee.