Omnes Schuldhulp

Schuldhulpverlening

Wij voeren minnelijke schuldregelingen uit voor beschermingsbewindvoerders en budgetbeheerders. Wij hebben ruime ervaring met het oplossen van problematische schulden en zijn bedreven in de contacten met schuldeisers en rechtbanken waardoor wij snel en effectief kunnen handelen. Wanneer er geen reële mogelijkheden zijn om tot een minnelijke schuldregeling te komen kunnen wij een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling indienen bij de rechtbank.

Minnelijke Schuldregeling
(Msnp)

Verzoekschriften
(moratorium, dwangakkoord en voorlopige voorziening)

Wettelijke Schuldsanering
(Wsnp)

Wanneer er sprake is van een problematische schuldsituatie kunnen wij een minnelijke schuldregeling uitvoeren. Wij voeren de minnelijke schuldregeling uit conform de richtlijnen van de NVVK. Door onze ruime kennis en ervaring op het gebied van schuldhulpverlening zijn wij in staat om een passende oplossing te bieden voor problematische schulden.

De schuldhulpverleners van Omnes Schuldhulp zijn tevens werkzaam als bewindvoerder in de wettelijke schuldsanering en zijn op grond van artikel 48 lid 1 onder c Wck bevoegd (en deskundig) om als schuldbemiddelaar op te treden.

Wij staan ingeschreven in het register van de Raad voor Rechtsbijstand. Wij zijn aangesloten bij het arrangement verzoekschriftprocedures en kunnen hierdoor op basis van een toevoeging deze procedures voeren.

Voor het slagen van de minnelijke schuldregeling is vereist dat alle schuldeisers instemmen met het schuldregelingsvoorstel. Wanneer een of meerdere schuldeisers niet instemmen en er geen reële mogelijkheden zijn tot een dwangakkoord kan een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling worden gedaan bij de rechtbank.
In het kader van de pilot verzoekschriften Wsnp (PTW) kunnen wij deze ook op basis van een toevoeging opstellen.

Samenwerkingspartners

Met de onderstaande beschermingsbewindvoerders en budgetbeheerders hebben wij een samenwerking. Wilt u ook met ons samenwerken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of het aanmeldformulier.

 

Aktiva | SchuldSupport | Financieel Bewind | Tilmans Bewind | Boorsma Bewindvoering | ABO Bewind | Budgetbeheer Eemsdelta | BNJWH Beheer | Scholte Bewind | Houkes Bewindvoerders | Solva Bewindvoering | BBFZ | Meinsch Beheer en Bewind | Westveen Beheer | Vaart in Bewind | Bureau de Vegt | DUO Bewindvoering | Zorgadviesburo ANEL | Actkon Bewindvoering | Fikara Bewindvoering | Bewindkracht | Met Jou Voor Jou | Claro Bewind | Het Raadhuis Pekela

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

Contactpersonen

S. Cisci

Bewindvoerder WSNP/Schuldregelaar

J.M. Niemeijer

Bewindvoerder WSNP/Schuldregelaar